วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

รับทำ CAI ทำ คศ.3 ทำผลงานครู E-Learning


          รับทำ CAI สำหรับครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เขียนงานวิจัย ให้สอดคล้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI บทเรียนสำเร็จรูป รับปรึกษาผลงานครู คศ.3 ผลิตสื่อ รับออกแบบ รายงาน 5 บท วิจัยในชั้นเรียน สื่อการเรียนการสอน โปรเจ็ค Project ครูชำนาญการในรูปแบบ CAI

          สำหรับอาจารย์ที่ต้องการทำครูชำนาญการพิเศษด้วยสื่อ CAI นำเสนอด้วย Animation จากโปรแกรม Flash และ Authorware โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อการสอนระดับมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อการสอนมัลติมีเดียและระบบการสอนแบบออนไลน์ทุกประเภท รับทำผลงานคศ.3
          -  นวัตกรรม
          -  งานวิจัย 5 บท 
          -  แผนจัดการการเรียนรู้ 


          รับทำสื่อเอกสารประกอบการสอน, เอกสารประกอบการเรียน, ชุดฝึกทักษะ



          ++ การันตีผลงาน ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี .. ผ่าน 100% ++











ตัวอย่างผลงาน วิชา วิทยาศาสตร์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)






















ตัวอย่างผลงาน วิชา สุขศึกษา (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)









ตัวอย่างผลงาน วิชา ภาษาอังกฤษ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย)